บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูนโฆษณา , บอลลูนขาตั้ง , ราคาบอลลูนลอยฟ้า , บอลลูนลอยฟ้า ราคา , ไฟบอลลูน , balloon ลูกโป่ง , balloon lighting , บอลูลสกรีน , ลูกโป่ง balloon
Balloons Advertising / บอลลูนประชาสัมพันธ์ ลอยฟ้า article

                      Balloons Advertising / บอลลูนประชาสัมพันธ์ ลอยฟ้า สื่อประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึง มองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่นและจดจำได้ง่าย สร้างเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความ
บอลลูนโฆษณา / บอลลูนลอยฟ้า

            บอลลูนโฆษณา หรือบอลลูนลอยฟ้า เป็นบอลลูน บรรจุแก๊สที่ไม่ติดไฟ ใช้เป็นสื่อโฆษณาในระยะที่มองเห็นได้แต่ไกล สามารถสกรีนชื่อ หรือสัญลักษณ์ โลโก้ ต่างๆ ได้ บอลลูนลอยฟ้า อยู่ในระดับความสูง 15-20 เมตร เลือกสีบอลลูนได้ มีขนาดให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ บอลลูนลอยฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 2 เมตร และบอลลูนลอยฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3 เมตร ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

รหัสสินค้า BA-01 บอลลูนลอยฟ้า 2 เมตร รหัสสินค้า BA-02 บอลลูนลอยฟ้า 3 เมตร
ราคาเช่า 19,000 บาท ราคาเช่า 29,000 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตรพร้อมสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตรพร้อมสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน
 ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า ,  ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า ,  
บอลลูน Delete

            บอลลูนดีลีส บรรจุในถุงตั้งแต่ 100 - 300 ลูก ใช้สำหรับช่วงพิธีเปิด โดยการปล่อยให้ลอยขึ้นฟ้า จะดูสวยงามยิ่งใหญ่เหมาะสำหรับการเปิดตัวหรืองานกีฬากลางแจ้งสามารถเลือกสีลูกโป่งได้ตามต้องการ ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

 
รหัสสินค้า BA-03 บอลลูนดีลีส 100 ใบ รหัสสินค้า BA-04 บอลลูนดีลีส 300 ใบ 
ราคาเช่า 4,900 บาท ราคาเช่า 11,900 บาท 
 ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า ,  ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า ,  
บอลลูนไลท์ติ้ง

              บอลลูนไลท์ติ้ง  ใช้เป็นสื่อโฆษณาในช่วงกลางคืน หรือตำแหน่งแสงน้อย ใช้เป็นแสงสว่างในการจัดงานประชาสัมพัณธ์ สกรีนชื่อ หรือสัญลักษณ์ โลโก้ ได้ 1 สี 1 ด้าน บอลลูนไลท์ติ้งมีแบบขาตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร กับ 2 เมตร และบอลลูนไลท์ติ้งแบบแขวน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สามารถเลือกสีได้ตามใจชอบ

 ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

รหัสสินค้า BA-05 บอลลูนไลท์ติ้งแบบขาตั้ง  ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 
ราคาเช่า 8,900 บาท  ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 
 แบบขาตั้ง ขนาด 1.5 ม. พร้อมสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน  ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 
 ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า ,   
ผลงานที่ผ่านมา
              ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูน , บอลลูนลอยฟ้า , 

 บอลลูนลอยฟ้า , ลูกโป่งบอลลูน , บอลลูนโฆษณา , บอลลูนขาตั้ง , ราคาบอลลูนลอยฟ้า , บอลลูนลอยฟ้า ราคา , ไฟบอลลูน , balloon ลูกโป่ง , balloon lighting , บอลูลสกรีน , ลูกโป่ง balloon
Balloons decoration / ลูกโป่ง ประดับตกแต่ง

Balloons decoration / ลูกโป่ง ประดับตกแต่ง article
Balloons Screen / ลูกโป่งสกรีนแจก article
Balloons decoration / ลูกโป่งประดับตกแต่ง articleติดต่อเช่าสินค้า : บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-759-8481 , แฟ็กซ์ กด 20 BC CALL CENTER : 063-079-2234