นั่งร้าน , นั่งร้านให้เช่า , ขนาดนั่งร้าน , เช่านั่งร้าน ,มาตรฐานนั่งร้าน , นั่งร้าน ราคา , ราคานั่งร้าน , ขายนั่งร้าน , ให้เช่านั่งร้าน , นั่งร้านเช่า , อุปกรณ์นั่งร้าน , Scaffolding Standard / นั่งร้านมาตราฐาน
Scaffolding Standard / นั่งร้านมาตราฐาน article

        บีซี อีเว้นท์ เรนทอล ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่า อันดับหนึ่งของเมืองไทย มีอุปกรณ์นั่งร้านใ้ห้เช่า และจำหน่ายในราคาถูก นั่งร้าน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ นั่งร้านแบบมาตรฐาน ใช้สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ หรือตัวค้ำกำแพง ขึงภาพพิมพ์ เป็นต้น นั่งร้านแบบปลอดภัย ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายได้ มีล้อเลื่อน บันไดทางขึ้น ซึ่งนั่งร้านทั้งสองประเภทต้องใช้ให้เหมาะสมกับงาน

นั่งร้านแบบมาตรฐาน 1 ชั้น

 

Scaffolding 1 Level

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                           2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 1 ชั้น

 

โครงตั้งนั่งร้าน

2 ชิ้น

กากะบาด

 2 ชิ้น

ฝาครอบ

 1 ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

825 บาท 

ราคาเช่าต่อเดือน

1,425 บาท

ราคาขาย

 4,350 บาท 
 

นั่งร้านแบบมาตรฐาน 2 ชั้น

 

Scaffolding 2 Level

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                        2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 2 ชั้น

 

โครงตั้งนั่งร้าน

  4 ชิ้น

กากะบาด

  4 ชิ้น

ข้อต่อ

  4 ชิ้น

ขาปรับระดับ

  4 ชิ้น

ฝาครอบ

ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

1,650 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

2,850 บาท

ราคาขาย

 12,900 บาท 

นั่งร้านแบบมาตรฐาน 3 ชั้น

 

Scaffolding 3 Level

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                        2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 3 ชั้น

 

ขาปรับระดับ

ชิ้น 

ข้อต่อ

ชิ้น 

โครงตั้งนั่งร้าน

ชิ้น 

กากะบาด

 ชิ้น 

ขาค้ำยัน

ชิ้น 

ฝาครอบ

ชิ้น 

ราคาเช่า    1- 15 วัน

  2,775 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

  5,250 บาท

ราคาขาย

 21,400 บาท 


นั่งร้านแบบมาตรฐาน 4 ชั้น

 

Scaffolding 4 Level

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                        2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 4 ชั้น

 

ข้อต่อ

12 ชิ้น 

โครงตั้งนั่งร้าน

ชิ้น  

กากะบาด

 ชิ้น 

ขาปรับระดับ

ชิ้น

ฝาครอบ

 ชิ้น 

ขาค้ำยัน

ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

 3,750 บาท 

ราคาเช่าต่อเดือน

  8,250 บาท

ราคาขาย

  24,900 บาท
   
อุปกรณ์เสริม

โครงตั้งนั่งร้าน

ราคาขาย/ชิ้น 650 บาท

หูช้าง

ราคาขาย/ชิ้น 2,500 บาท

ฝาครอบนั่งร้าน

ราคาขาย/ชิ้น 850 บาท

กากะบาด

ราคาขาย/ชิ้น 450 บาท

 

ฐานรองปรับระดับ

ราคาขาย 250 บาท

ข้อต่อนั่งร้าน

ราคาขาย 250 บาท
   
นั่งร้าน , นั่งร้านให้เช่า , ขนาดนั่งร้าน , เช่านั่งร้าน ,มาตรฐานนั่งร้าน , นั่งร้าน ราคา , ราคานั่งร้าน , ขายนั่งร้าน , ให้เช่านั่งร้าน , นั่งร้านเช่า , อุปกรณ์นั่งร้าน , Scaffolding Standard / นั่งร้านมาตราฐานmeta keywords Scaffolding & Tools Rentals / นั่งร้านจัดงาน, นั่งร้านเซฟตี้ และเ ครื่องมือช่างเช่า,นั่งร้านจัดงาน,นั่งร้านเซฟตี้,เครื่องมือช่างเช่า,ชุดนั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน ราคา,อุปกรณ์นั่งร้าน,นั่งร้านให้เช่า,ขายนั่งร้าน,ขายนั่งร้านเหล็ก,ราคานั่งร้านเหล็ก,เช่านั่งร้านเหล็ก,นั่งร้านราคาถูก,เช่านั่งร้าน,manual 

     
Scaffolding Rentals / นั่งร้านจัดงาน, นั่งร้านเซฟตี้ เช่า

Scaffolding Safety / นั่งร้านปลอดภัย article
Tools Rentals / เครื่องมือช่าง ให้เช่า
Hand Lift & Stacker / เครื่องช่วยยก ทุ่นแรงติดต่อเช่าสินค้า : บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-759-8481 , แฟ็กซ์ กด 20 BC CALL CENTER : 063-079-2234