www.bceventrentals.com
ติดต่อเช่าสินค้า : บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-759-8481 , แฟ็กซ์ กด 20 BC CALL CENTER : 063-079-2234