ผ้าแพร , ป้ายผ้า , ป้ายเปิดงาน , ผ้าแพรเปิดงาน , ผ้าแพรเปิดป้าย , ป้ายลูกโป่ง , ป้ายผ้าแพร , ป้ายผ้าแพรเปิดงาน , Cloth Effect / เทคนิคผ้าปล่อยตก
Cloth Effect / เทคนิคผ้าปล่อยตก article
 

 

BC CALL CENTER : 063-079-2234 

        บีซี อีเว้นท์ เรลทอล เราให้บริการติดตั้งเทคนิคพิเศษ Cloth Effect / เทคนิคผ้าปล่อยตก ผ้าปล่อยตก,ป้ายผ้าแพร,ป้ายผ้าแพรมอเตอร์,ป้ายผ้า,ป้ายเปิดงาน,ป้ายผ้าเปิดงาน,Cloth Effect งานสเปเชี่ยลเอฟเฟ็ค งานป้ายผ้าแพร,ป้ายผ้าปล่อยตก และ อุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อใช้ในการจัดงาน ต่างๆ 

BC CALL CENTER : 063-079-2234

 
 

Cloth Technic / เทคนิคระบบผ้า

 
 

รหัสสินค้า :  PSS01  ราค่าเช่า 1,500 บาท / ตารางเมตร

รหัสสินค้า :  PSS02  ราค่าเช่า 2,500 บาท / ตารางเมตร

ผ้าแพร , ป้ายผ้า , ป้ายเปิดงาน , ผ้าแพรเปิดงาน , ผ้าแพรเปิดป้าย , ป้ายลูกโป่ง , ป้ายผ้าแพร , ป้ายผ้าแพรเปิดงาน , Cloth Effect / เทคนิคผ้าปล่อยตกmeta keywords ผ้าปล่อยตก,ป้ายผ้าแพร,ป้ายผ้าแพรมอเตอร์,ป้ายผ้า,BC CALL CENTER : 063-079-2234เปิดงาน,Cloth Effect
 
   

  

 
Effect Equipment / อุปกรณ์เอฟเฟ็ค อุปกรณ์พิธีเปิดให้เช่า

I Ball / ลูกแก้ว LED เปิดงาน article
Dry Ice /เครื่องยิงควันลอยต่ำ article
CO2 jet tank /เครื่องยิงควันสูง article
Paper Shooter / เครื่องยิงกระดาษ article
Confetti shooter / พลุกระดาษมือหมุน article
Snows Machine / เครื่องยิงหิมะเทียม articleติดต่อเช่าสินค้า : บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-759-8481 , แฟ็กซ์ กด 20 BC CALL CENTER : 063-079-2234