นั่งร้าน , นั่งร้านให้เช่า , ขนาดนั่งร้าน , เช่านั่งร้าน ,มาตรฐานนั่งร้าน , นั่งร้าน ราคา , ราคานั่งร้าน , ขายนั่งร้าน , ให้เช่านั่งร้าน , นั่งร้านเช่า , อุปกรณ์นั่งร้าน , Scaffolding Standard / นั่งร้านสูง , อุปกรณ์ความปลอดภัย
Scaffolding Safety / นั่งร้านปลอดภัย article

 

BC CALL CENTER : 063-079-2234


         บีซี อีเว้นท์ เรนทอล ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่า อันดับหนึ่งของเมืองไทย มีอุปกรณ์นั่งร้านใ้ห้เช่า และจำหน่ายในราคาถูก นั่งร้าน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ นั่งร้านแบบมาตรฐาน ใช้สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ หรือตัวค้ำกำแพง ขึงภาพพิมพ์ เป็นต้น นั่งร้านแบบปลอดภัย ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายได้ มีล้อเลื่อน บันไดทางขึ้น ซึ่งนั่งร้านทั้งสองประเภทต้องใช้ให้เหมาะสมกับงาน BC CALL CENTER : 063-079-2234

 

  

นั่งร้านแบบปลอดภัย 1 ชั้น

 

Scaffolding Safety 1 Level 

 

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                           2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 1 ชั้น

 

ราวกันตก (แนวยาว)

  2 ชิ้น

ราวมือจับ (แนวสั้น)

  2 ชิ้น

เสากันตก (แนวตั้ง)

  2 ชิ้น

ลูกล้อมีเบรค 8 นิ้ว

 4 ชิ้น

โครงตั้งนั่งร้าน

2 ชิ้น

กากบาท

2 ชิ้น

แผ่นทางเดิน

1 ชิ้น

บันได

  1 ชิ้น

ท่อกลม 48.5x1217 

  1 ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

3,900 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

7,900 บาท

ราคาขาย

14,900 บาท

นั่งร้านแบบปลอดภัย 2 ชั้น

 

Scaffolding Safety 2 Level 

 

 

 เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                           2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 2 ชั้น

 

ราวกันตก (แนวยาว)

  2 ชิ้น

ราวมือจับ (แนวสั้น)

  2 ชิ้น

เสากันตก (แนวตั้ง)

  4 ชิ้น

ข้อต่อ

4 ชิ้น

ลูกล้อมีเบรค 8 นิ้ว

 4 ชิ้น

โครงตั้งนั่งร้าน

4 ชิ้น

กากบาท

4 ชิ้น

แผ่นทางเดิน

2 ชิ้น

บันได

  2 ชิ้น

ท่อกลม 48.5x1217 

  1 ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

5,900 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

9,900 บาท

ราคาขาย

25,900 บาท

นั่งร้านแบบปลอดภัย 3 ชั้น

 

Scaffolding Safety 3 Level 

 

 

 

เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                           2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 3 ชั้น

 

ข้อต่อ

8ชิ้น

โครงตั้งนั่งร้าน

6 ชิ้น

กากบาท

6 ชิ้น

ราวกันตก (แนวยาว)

  2 ชิ้น

ราวมือจับ (แนวสั้น)

  2 ชิ้น

เสากันตก (แนวตั้ง)

  4 ชิ้น

ลูกล้อมีเบรค 8 นิ้ว

 4 ชิ้น

ขาค้ำยัน

 4 ชิ้น

แผ่นทางเดิน

3 ชิ้น

บันได

  3 ชิ้น

ท่อกลม 48.5x1217 

  1 ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

7,900 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

15,900 บาท

ราคาขาย

29,900 บาท

นั่งร้านแบบปลอดภัย 4 ชั้น

 

Scaffolding Safety 4 Level 

 

 

เงื่อนไขการเช่าสินค้า 1. จ่ายค่าประกันสินค้า เท่ากับราคาขาย                           2. นิติบุคคล บุคคลธรรมดาให้มัดจำด้วยเงินสด ,เช็ค พร้อมเอกสารรับรองบริษัท

รายละเอียดส่วนประกอบ นั่งร้าน 4 ชั้น

 

ข้อต่อ

  12 ชิ้น

กากบาท

  8 ชิ้น

โครงตั้งนั่งร้าน

  8 ชิ้น

ราวกันตก (แนวยาว)

  2 ชิ้น

ราวมือจับ (แนวสั้น)

  2 ชิ้น

เสากันตก (แนวตั้ง)

  4 ชิ้น

ลูกล้อมีเบรค 8 นิ้ว

 4 ชิ้น

แผ่นทางเดิน

4 ชิ้น

บันได

  4 ชิ้น

ขาค้ำยัน

  4 ชิ้น

ท่อกลม 48.5x1217 

  1 ชิ้น

ราคาเช่า    1- 15 วัน

9,900 บาท

ราคาเช่าต่อเดือน

18,900 บาท

ราคาขาย

32,900 บาท
อุปกรณ์เสริม Scaffolding Safety

 

  Horizontal frame YFT-1218/YFT-918
  ฝาครอบนั่งร้าน (โครงนอน)

 

Model Width (mm.) ราคาขาย
YFT-1218 1080 1,250.-

Steel Stairs SSE-175  บันได

  Walking Panel HS-418/HS-518
  แผ่นทางเดิน

 

Model Width (mm.) ราคาขาย
HS-418 400 1,500.-

Cross Brace XFT  กากะบาด

  

 หน่วยวัด : มิลลิเมตร

Model Width (mm.) ราคาขาย
บันได 1725 2,550.-

 

Cross Brace Tableขนาดกากะบาด

Model Width / Long (mm.) ราคาขาย
XFT-1218 1829/2045 1,250.-

 

 

 

  ราวมือจับยาว 1829

 

Model Width  (mm.) ราคาขาย
SBF-19 1829 780.-

 


  ราวมือจับสั้น 1219

 


Model Width  (mm.) ราคาขาย
SBF-18 1829 580.-

 

 

 Arm Lock A-127A
แขนยึด
 

 

 

 

 

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
20 40 192

  Stantion SPF-80

เสายึดราวกันตก

  ราคาเช่า 1-15 วัน       ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
20 40

490

 

Caster Jack 8" (With Brake)
ลูกล้อมีเบรค


 


  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
70 175 1,200

ขาค้ำเล็ก

  

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
70 175          1,900         

Wall Tie A-400/A-600
วอลล์ไทด์

    
A-600
     L- 380-760 mm
ใช้กับท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 40-50 mm.

A-400
L- 250-410 mm
ใช้กับท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 40-50 mm.

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
30 60

250

  Jack Base BB-40/BB-60
  ฐานรองปรับระดับ

 

 

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
75 150 400

  U-Head Jack BU40/BU-60
  ฐานรองปรับระดับรูปตัวยู

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
90 180 490

 

  U-Head 100
  ฐานรองรูปตัวยู

  

   

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
20 40 280

 

  Joint Pin JP-25
  ข้อต่อนั่งร้าน

 

 

 

 

 

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
15 20 60

  Base Plate BD-0
  ฐานรอง  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
15 20 70

 

  Swivel Clamp
  แคล๊มป์ข้อเสืออิสระ

 

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
15 20 85

 

Round Pipe
ท่อกลม

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
65 120 1,200

 

Square Pipe
เหล็กกล่อง

  

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
65 120 1,200

Fixed Clamp
แคล๊มป์ฉาก

  ราคาเช่า 1-15 วัน     ราคาเช่า/เดือน ราคาขาย
15 20 85

 

 

Vertical frame TFT-1219
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1718
1524 XFT-1715
1219 XFT-1712
914 XFT-1212

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

Vertical frame TFT-1217
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1718
1524 XFT-1715
1219 XFT-1712
914 XFT-1212

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1215
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1718
1524 XFT-1715
1219 XFT-1712
914 XFT-1709

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1219
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1218
1524 XFT-1215
1219 XFT-1212
914 XFT-1209

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1209
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-918
1524 XFT-915
1219 XFT-912
914 XFT-909

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1205
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-518
1524 XFT-515
1219 XFT-512
914 XFT-509

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-917
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1718
1524 XFT-1715
1219 XFT-1712
914 XFT-1212

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-912L
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1218
1524 XFT-1215
1219 XFT-1212
914 XFT-1209

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1909L
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-918
1524 XFT-915
1219 XFT-912
914 XFT-909

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

 

 Vertical frame TFT-1219
โครงตั้งนั่งร้าน

Applicable Cross Brace
SPAN CODE
1829 XFT-1718
1524 XFT-1715
1219 XFT-1712
914 XFT-1212

หน่วยวัด : มิลลิเมตร 

นั่งร้าน , นั่งร้านให้เช่า , ขนาดนั่งร้าน , เช่านั่งร้าน ,มาตรฐานนั่งร้าน , นั่งร้าน ราคา , ราคานั่งร้าน , ขายนั่งร้าน , ให้เช่านั่งร้าน , นั่งร้านเช่า , อุปกรณ์นั่งร้าน , Scaffolding Standard / นั่งร้านสูง , อุปกรณ์ความปลอดภัยmeta keywords Scaffolding & Tools Rentals / นั่งร้านจัดงาน, นั่งร้านเซฟตี้ และเ ครื่องมือช่างเช่า,นั่งร้านจัดงาน,นั่งร้านเซฟตี้,เครื่องมือช่างเช่า,ชุดนั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,นั่งร้าน ราคา,อุปกรณ์นั่งร้าน,นั่งร้านให้เช่า,ขายนั่งร้าน,ขายนั่งร้านเหล็ก,ราคานั่งร้านเหล็ก,เช่านั่งร้านเหล็ก,นั่งร้านรBC CALL CENTER : 063-079-2234

 
Scaffolding Rentals / นั่งร้านจัดงาน, นั่งร้านเซฟตี้ เช่า

Scaffolding Standard / นั่งร้านมาตราฐาน article
Tools Rentals / เครื่องมือช่าง ให้เช่า
Hand Lift & Stacker / เครื่องช่วยยก ทุ่นแรงติดต่อเช่าสินค้า : บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-759-8481 , แฟ็กซ์ กด 20 BC CALL CENTER : 063-079-2234