ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัตรเครดิต ซิตี้ สะสมแต้ม

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว

บัตรเครดิต KTC Bangchak Titanium Mastercard

บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ UP2ME

บัตรเครดิต ธนชาต Black Diamond

บัตรเครดิต UOB พรีวิไมลส์

 

คลิกเลือกสมัครบัตรเครดิตด้านบน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่าง บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "BC Event Rentals" กับบริษัทและ ผู้ที่ซื้อสินค้ากับทาง BC Event Rentals แล้ว และ/หรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้ากับทาง BC Event Rentals ก็ตาม

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า"  ทั้งนี้ ลูกค้าและร้านค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ BC Event Rentals ตามที่ BC Event Rentals ได้กำหนดจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการ BC Event Rentals  กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย


หากท่านอายุต่ำกว่า18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านการยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ:

(1) การกระทำของท่าน

(2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ

(3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ทาง BC Event Rentals ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีมีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ทาง BC Event Rentals ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ในกรณีที่ราคาสินค้าของรายการนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ตาม

ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง BC Event Rentalsไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ "BC Event Rentals"  

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็น งานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

เรามีบริการทั้งจำหน่ายและให้เช่า ลูกค้าสามารถเดินทางมารับสินค้าด้วยตัวเง หรือให้ทางบริษัทจัส่ง หากให้บริษัทจัดส่ง จะมีค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง

สินค้าจำหน่าย ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วัน

หากเป็นสินค้านำเข้า ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 30 -60 วัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ BC Event Rentals เราจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานใดๆของคุณจากคุณ

ข้อมูลด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน
เราจะไม่เก็บข้อมูลใดๆของบัตรเครดิตและผู้ถือบัตร แต่จะส่งข้อมูลจะถูกส่งจากเบราว์เซอร์ของผู้ถือบัตรไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของโอมิเซะโดยตรง 
 
นโยบายการคืนเงิน

หากพบว่าสินค้าจำหน่ายมีการชำรุดจากโรงงาน หรือจากมาตรฐานการผลิต สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ได้รับสินค้า
ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนสินค้า หรือคืนเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่งผลิต และสินค้านำเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

 







พบกับเราที่ Facebook

บริษัท บีซี อีเว้นท์ เรนทอล (ประเทศไทย) จำกัด

45/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ฝ่ายขาย : 063-079-2234 กด1

เวลาทำการ 8.30 น.-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ Email : bcevent01@gmail.com โทร 02-7598481

เพิ่มเพื่อน